หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. แนะนำบุคลากรใหม่


  วันที่ประกาศ 2020-06-29 อ่าน 489 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แนะนำบุคลากรใหม่ 

นายวงศธร แพทย์สันเทียะ  
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งเภสัชกร  
สังกัดสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2563

.


น.ส.เภาสิน  วัฒนกูล   
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งเภสัชกร  
สังกัดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมการผลิต (โรงงานฯ)
เริ่มปฏิบัติงาน 1 มิถุนายน 2563

.


นายธีรภัทร  ถูกคะเนย์   
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ตำแหน่งเภสัชกร  
สังกัดศูนย์ปฏิบัติการและบริการวิชาการ (TDM)

.

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน