หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562


  วันที่ประกาศ 2020-07-23 อ่าน 381 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวเปมิกา ตันพานิช  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีเด่น ประจำปี 2562  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท  เรื่อง  การเตรียมและประเมินยาเม็ดช่องคลอดยึดติดเยื่อเมือกว่านชักมดลูก  โดยมี ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

อนึ่ง พิธีมอบรางวัลโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2562 ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีขึ้นในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน