หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] ขอเรียนเชิญอาจารย์และผู้สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ประจำปี 2562


  วันที่ประกาศ 2019-04-02

สำนักงานระบาดวิทยา ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. กำหนดจัดอบรมหลักสูตรนานาชาติระยะสั้น
ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 29 พฤศจิกายน 2562 

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึง 26 เมษายน 2562  รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://sites.google.com/a/kku.ac.th/ceu-med/

Download ใบสมัคร :   https://drive.google.com/file/d/1Hym5I-I6TcuEEMg7tkhBwX7221Prkuva/view?usp=sharing

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน