หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ผลงานด้านนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลระดับเหรียญทอง ในการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2563


  วันที่ประกาศ 2020-08-10 อ่าน 307 ครั้ง

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดงานการประกวดผลงานนวัตกรร มสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 ในงาน “มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2020)” ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ นั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกผลงานของคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในผลงาน “ผลจากสารซิลิคอนไดออกไซด์ต่อความคงตัวและเนื้อสัมผัสของครีมกันแดดในรูปแบบอิมัลชัน” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรี  คุณกิตติ, อาจารย์ Liudmila Yarovaya เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีนักศึกษาร่วมผลงาน เป็นผู้นำเสนอผลงานได้แก่ นศภ.นันทพันธ์  จงปติยัตต์ และ นศภ.ปาณิสรา  ศัลยานุบาล นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เป็นเจ้าของผลงาน ซึ่งได้นำเสนอผลงานในรูปแบบของ Oral Presentation, Poster Presentation และการนำเสนอแบบ Video Presentation และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบรับรางวัลการนำเสนอระดับเหรียญทองให้แก่ผลงานดังกล่าว

ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับการได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานครั้งนี้  และขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษาเจ้าของผลงาน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับรางวัลในครั้งนี้


  ข่าว/ภาพ : ภารกิจสนับสนุนการวิจัยและการประชุมวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน