หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคต้น 2563 สำหรับ นศ.ปี 5 แบบ e-Exam


  วันที่ประกาศ 2020-08-18 อ่าน 300 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Exam หรือ E-Exam) โดยมี รศ.ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการกลาง ในการสอบกลางภาค ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 อำนวยการสอบ ณ ห้อง Teleconference ชั้น 3 อาคาร 3 คณะเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบ ประจำปีการศึกษา 2563  กรณีเพื่อการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

.

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม / ภราดร สอนพิละ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน