หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นักศึกษาเภสัชฯ รับทุนการศึกษาโครงการ "รวมพลคนใจบุญสมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น"


  วันที่ประกาศ 2019-05-13

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา "โครงการ "รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มข." และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อยู่ดี มีสุข" ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย...ดร.สุเมธ. ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ขึ้น เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้เด็กนักศึกษา ให้มีโอกาสได้เรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากพันธมิตร องค์กรผู้ใจบุญ จำนวน 23 องค์กร สนับสนุนทุนเพื่อมอบให้นักศึกษา รวม 347 ทึน ทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,866,000 บาท

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว คุณชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในโครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”   ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ และ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานมอบโล่แก่ผู้ใจบุญให้ทุนการศึกษา และให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “อยู่ดี...มีสุข” ด้วยหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตแก่นักศึกษาทุนทุกคน

ทั้งนี้ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ “รวมพลคนใจบุญ สมทบทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น”  มีจำนวน 10 คน ดังนี้

1.    นางสาวจิราพร  แสงดารา     รหัสนักศึกษา 613150002-6  
2.    นายฐาปกรณ์  อิงเอนุ        รหัสนักศึกษา 613150003-4
3.    นายปริวัตร  โสมแผ้ว        รหัสนักศึกษา 613150011-5
4.    นายนิธิภัทร  ตันดำรง        รหัสนักศึกษา 613150032-7
5.    นางสาวสุชานันท์  เกษรสิทธิ์    รหัสนักศึกษา 613150079-1
6.    นายปรเมธ  สมภาร         รหัสนักศึกษา 613150109-8
7.    นายวรเทพ  ทองทาบ    รหัสนักศึกษา 613150116-1
8.    นางสาวสายธาร  ทองพะเนาว์     รหัสนักศึกษา 613150121-8
9.    นางสาวอรวรรณ  ยางเครือ     รหัสนักศึกษา 613150126-8
10.    นางสาวน้ำทิพย์  แร่วงค์คต    รหัสนักศึกษา 613150151-9


ภาพ/ข่าว  นรางคณา ฮอร์หะริน 

 

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอร์หะริน

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน