หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การรับสมัครสอบความรู้สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2564 (PLE-CC2) และการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 2/2564 (PLE-CC1)


  วันที่ประกาศ 2020-09-11 อ่าน 455 ครั้ง

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่มีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ฯ  สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2564 และครั้งที่ 2/2564 มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้  

1) คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

   1.1 ผู้สมัครจะต้องศึกษาครบทุกวิชาตามหลักสูตรของ ชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรโดย จะต้องลงทะเบียนครบและมีผลการประเมินทุกวิชา  

   1.2 คณะจัดส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมายังศูนย์สอบฯ โดยศูนย์สอบจะประกาศรหัสประจำตัวสอบของนักศึกษาที่สมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เมื่อทราบรหัสประจำตัวแล้ว นักศึกษาสามารถสมัครสอบทางเว็บไซค์ศูนย์สอบฯ ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2563

2) เอกสารและรายละเอียดการรับสมัคร

    2.1 ปฏิทินการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ. 2563 - 2564

    2.2 คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ

และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    http://plecenter.org

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน