หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นักศึกษาปริญญาเอกคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับรับทุนการศึกษาของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ


  วันที่ประกาศ 2019-06-07

นางสาวนัดตา สุขเกษม นักศึกษาปริญญาเอก เข้ารับทุนการศึกษา ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพือใช้ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและเอก

พิธีมอบทุนจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพรระยา ชั้น 4 อาคารรัฐสภา หลังใหม่ที่เกียกกาย โดย พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณามอบ และประทานโอวาทแก่ผู้รับทุน และคณะอนุกรรมการฯ 

สำหรับ นางสาวนัดตา  สุขเกษม  เป็นนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง ศักยภาพของฟลาโวนอยด์ต่อภาวะไขมันเกาะตับในเซลล์ HepG2และในตับหนู  โดยมี รศ.ดร.กนกวรรณ  จารุกำจร  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

.

 

 

 

 

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน