หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (การบริหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล) รุ่นที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔


  วันที่ประกาศ 2020-10-15 อ่าน 613 ครั้ง

ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบ QR-Code

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 75 หน่วยกิต
** สำหรับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เสนอตามระบบของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
หมายเหตุ:
** ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งหลักสูตร
** ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมต้องนำเสนอและจัดทำโครงการแก้ไขปัญหากรณีศึกษาในหน่วยงานตนเอง
** ผู้สมัครเข้าฝึกอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสภาเภสัชกรรม

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน