หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเภสัชภัณฑ์ในโรงพยาบาล (เป็นการประชุม 2 แบบ คือ แบบ Online และแบบ Onsite โดยรับ Onsite ไม่เกิน 30 คน และรับ Online ไม่เกิน 50 คน เท่านั้น)


  วันที่ประกาศ 2021-02-09 อ่าน 548 ครั้ง

เป็นการประชุม 2 แบบ คือ แบบ Online  และแบบ Onsite
(โดยรับ Onsite จำนวนไม่เกิน 30 คน และแบบ Online ไม่กิน 50 คน เท่านั้น)

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

หนังสืออนุมัติ  (NEW)

โครงการประชุม  (NEW)

กำหนดการประชุม  (NEW)

แบบจองห้องพัก  (NEW)

การโอนเงินค่าลงทะเบียน

หนังสือเชิญประชุม Online (หนังสือเชิญประชุมแบบ Online)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 18.75 หน่วย
** สำหรับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เสนอตามระบบของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน