หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ศิษย์เก่า เภสัชฯ มข. คว้ารางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น Egon Stahl-Award in Bronze 2016 คนแรกของเอเชีย


  วันที่ประกาศ 2016-07-27 อ่าน 1324 ครั้ง

นายกรวิทย์ อยู่สกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Graduate School of Pharmamaceutical Sciences, Kyushu university ประทศญี่ปุ่น) คว้ารางวัลนักวิจัยที่มีผลงานคุณภาพและโดดเด่น Egon Stahl-Award in Bronze 2016 เป็นคนแรกของเอเชีย ในงานประชุมวิชาการ The 9th Joint Natural Products Conference 2016 ณ เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยงานวิจัยที่ได้นำเสนอขอรางวัล เป็นงานวิจัย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาเอก ที่ Kyushu university ประทศญี่ปุ่น

นายกรวิทย์ อยู่สกุล ศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Graduate School of Pharmamaceutical Sciences, Kyushu university ประทศญี่ปุ่น) คว้ารางวัลนักวิจัยที่มีผลงานคุณภาพและโดดเด่น Egon Stahl-Award in Bronze 2016 เป็นคนแรกของเอเชีย ในงานประชุมวิชาการ The 9th Joint Natural Products Conference 2016 ณ เมือง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยงานวิจัยที่ได้นำเสนอขอรางวัล เป็นงานวิจัย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาเอก ที่ Kyushu university ประทศญี่ปุ่น

นายกรวิทย์ อยู่สกุล จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  และปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ Graduate School of Pharmamaceutical Sciences, Kyushu university ประทศญี่ปุ่น โดยได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT)  ในช่วงที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี นายกรวิทย์ อยู่สกุล ยังได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านห้องปฏิบัติการและการวิจัย (Laboratory and Research) ณ Faculty of Pharmacy, Nagasaki International University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือน

 

 

ข่าว/ ศิริจรรยา แก้วสารภูมิ

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]