หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ กับกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ “สิ่งดีๆ ที่เรารู้ โลกรู้”


  วันที่ประกาศ 2016-07-27 อ่าน 477 ครั้ง

      เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตามโครงการพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ หนึ่งในกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) นั้นก็คือ PRN (Public Relations Network) การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ ริเริ่มการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของคณะเภสัชศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวนี้ นำโดย ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษา ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยเป็นการร่วมตัวของตัวแทนจากทุกส่วนงาน และสาขาวิชา ภายในคณะฯ รวมถึงสโมสรนักศึกษา ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ของคณะฯ เชื่อมการทำงานกันอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารและเผยแพร่ข่าวในรูปแบบที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น ภายใต้สโลแกน “สิ่งดีๆ ที่เรารู้ โลกรู้” โดยทางกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกส่วนงานจะตระหนักถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ และทำให้การประชาสัมพันธ์ของคณะเภสัชสาสตร์เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ให้นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยงข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และข้อมูลดีๆ และเป็นประโยชน์ ที่คณะเภสัชศาสตร์ทำเพื่อนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดทั้งสังคมภายนอกอีกด้วย

 

ข่าว/กัณฐาภรณ์

เรียบเรียง/ธีรเดช

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]