หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] ด่วนที่สุด!! เลื่อนการจัดประชุม โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน ครั้งที่ 13 The 13th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2021 “ความท้าทายและโอกาสสำหรับการวิจัยเภสัชศาสตร์ในวิถีชีวิตใหม่” “Challenges and Opportunities for Pharmaceutical Research in the New Normal” และในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2021-01-07 อ่าน 896 ครั้ง

ด่วนที่สุด!!! เลื่อนการจัดประชุม 3 สถาบัน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท ลงทะเบียนล่วงหน้า
(ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564)
ลงทะเบียนล่าช้า
(หลังวันที่ 31 มกราคม 2564)
• นักศึกษา 800 THB 1,000 THB
• อาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน 1,000 THB 1,500 THB
• บุคคลทั่วไป (แพทย์/เภสัชกร/อาจารย์สถาบันอื่นๆ/ผู้ติดตาม) 1,500 THB 2,000 THB

หนังสืออนุมัติการประชุม และโครงการประชุม

กำหนดการประชุม

ลงทะเบียนร่วมการประชุม (Registration)

ลงชื่อเช้าใช้งาน (Login)  (ส่งหลักฐานการโอนเงิน และส่งผลงาน)

รายชื่อผ้เขำร่วมประชุม  (ตรวจสอบรายชื่อ)

รูปแบบ Abstract ส่งผลงาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หลักเกณฑ์การนำเสนอผลงาน

เงื่อนไขพิเศษ (รายละเอียดนำเสนอ และการชำระเงินค่าลงทะเบียน)

หนังสือเชิญประชุม  (** สำหรับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อของท่าน และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เสนอตามระบบของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป **)

รายละเอียดการประชุม (เว็บไซต์งานประชุม)

วันสำคัญสำหรับการประชุม
วันสุดท้ายที่สามารถส่งผลงาน ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2564
ลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2564
ลงทะเบียนล่าช้า หลังวันที่ 31 มกราคม 2564

เว็บไซต์: https://pharmoffice.kku.ac.th/anprc/

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน