หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชฯ และสาขาวิชาเภสัชเคมี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ


  วันที่ประกาศ 2016-07-29 อ่าน 611 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุภาวดี  ดาวดี ประธานสาขาวิชาเภสัชเคมี ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการแก่บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และถ่ายทอดเทคนิคการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยภายในงานมีบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการ คณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 คน

ข่าว/เกษราภรณ์ (สาขาวิชาเภสัชเคมี)

  ข่าว/ภาพ : กัณฐาภรณ์ วุฒิงาม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]