หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] รองคณบดีฯ - บุคลากร คณะเภสัชฯ มข. ร่วมปลูกต้นกล้ากาฬพฤกษ์ ทรงปลูก


  วันที่ประกาศ 2021-01-05 อ่าน 48 ครั้ง

16 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์  ร่วมกันปลูก ต้นกล้ากาฬพฤกษ์ ทรงปลูก  ที่ได้รับจากคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยปลูกจำนวน 2 ต้น บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อาคาร 3) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ต้นกล้ากาฬพฤกษ์ (Cassia grandis L.f.) เป็นต้นกล้าจากฝักกาฬพฤกษ์  จากต้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และต้นที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูก ในวโรกาสการเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคาร อาคาร “มหิตลานุสรณ์” คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2530

.

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน