หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน “เภสัชกรรม ในอนาคต”


  วันที่ประกาศ 2019-10-21

อัตราค่าลงทะเบียน ในงาน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 นี้ ท่านละ 2500 บาท และท่านที่ส่งผลงาน ภายใน 15 ตุลาคม 2562 นี้ ลดอีก 500 บาท เหลือท่านละ 2000 บาท (กรณีได้รับเลือกนำเสนอ)

** ท่านที่จะส่งผลงานนำเสนอ "โปรดลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถส่งผลงาน บทคัดย่อ (Abstract) ได้" ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 (ท่านละ 2000 บาท)

** ท่านที่ลงทะเบียน และส่งผลงานนำเสนอ จะได้รับสิทธิพิเศษ ลดค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาท
     (วันสุดท้ายของการส่งผลงาน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562)
ท่านละ 2000 บาท

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CPE ประมาณ 6.25 หน่วย
** สำหรับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เสนอตามระบบของหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป

  ข่าว/ภาพ : อาทิตย์ วงษ์พระจันทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน