หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] นายภัทรกร ศิริกุล นักศึกษาเภสัช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา มข.


  วันที่ประกาศ 2021-03-23 อ่าน 171 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับนายภัทรกร ศิริกุล นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564

นายภัทรกร ศิริกุล เป็น ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2469/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะคณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564 ทำหน้าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

.

 

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน