หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้ติดตาม ศึกษาดูงานคณะเภสัชศาสตร์ มข.


  วันที่ประกาศ 2019-10-01

26 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะผู้ติดตาม ศึกษาดูงานที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย  จากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องสมุด 24 ชั่วโมง และห้องปฏิบัติการ

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน