หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] การรับสมัครสอบความรู้สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)


  วันที่ประกาศ 2019-10-03

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่มีความประสงค์จะเข้าสอบความรู้ฯ  สภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 7/2562 และครั้งที่ 8/2562 มีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้  

1) คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

1.1 ผู้สมัครจะต้องศึกษาครบทุกวิชาตามหลักสูตรของ ชั้นปีที่ 4 ตามแผนการศึกษาของแต่ละหลักสูตรโดย จะต้องลงทะเบียนครบและมีผลการประเมินทุกวิชา  

1.2 คณะจัดส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนมายังศูนย์สอบฯ ภายใน 4 ตุลาคม 2562 โดยศูนย์สอบจะประกาศรหัสประจำตัวสอบของนักศึกษาที่สมัครเข้าระบบการสอบ ความรู้ฯ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เมื่อทราบรหัสประจำตัวแล้ว นักศึกษาสามารถสมัครสอบทาง website ระหว่างวันที่ 9 - 22 ตุลาคม 2562

2) เอกสารและรายละเอียดการรับสมัคร

2.1 กำหนดการสอบความรู้ฯ  ประจำปี 2562            

2.2 ปฏิทินกำหนดการสอบความรู้ฯ (ครั้งที่ 7/2562 และครั้งที่ 8/2562)    

2.3 ข้อกำหนดการสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม (PLE-CC1&PLE-CC2)    

2.4 คำขอสมัครเข้าระบบการสอบความรู้ฯ                

.

และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://plecenter.org/index.php?option=content&menuid=44 

  ข่าว/ภาพ : นางสาวรุ่งทิวา ทะสังขา

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน