หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] NEW!!! กิจกรรมนัดพบผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564


  วันที่ประกาศ 2021-06-18 อ่าน 2826 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักศึกษา นักศึกษาใหม่กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม นัดพบผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาใหม่ฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฎิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ โควิด-19 (D-M-H-T-T) ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

หนังสือเชิญผู้ปกครอง และแบบตอบรับ < click 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รูปแบบออนไลน์ (9 กรกฎาคม 2564)

กำหนดการ  < click 

QR Code สำหรับนักศึกษาลงทะเบียน < click  

QR Code แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครอง < click

QR Code สำหรับนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ แบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) < click Update

QR Code สำหรับผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ แบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) < click Update

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาใหม่ฯ 

1. ขั้นตอนการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาใหม่  Update
2. รายชื่อและลำดับการทำสัญญานักศึกษาใหม่  Update 
3. คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการทำสัญญา  
4. ตัวอย่างการกรอกสัญญา  Update   
5. สัญญาการเป็นนักศึกษาฯ     

QR code กลุ่ม Line นักศึกษาใหม่ 

ข่าวอื่นๆสำหรับนักศึกษาใหม่ ติดตามได้ที่   https://goo.gl/TBQKW9

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน