หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์


  วันที่ประกาศ 2021-06-19 อ่าน 628 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับ

รศ.ดร. สุพล ลิมวัฒนานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน