หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. รับมอบอุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จากฝ่ายดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.


  วันที่ประกาศ 2021-06-23 อ่าน 51 ครั้ง

17 มิถุนายน 2564 ศ.ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบชุดอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Mini Production house) จากฝ่ายดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อรองรับการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์การเรียนรู้แบบใหม่ และรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีอุปกรณ์การผลิตสื่อที่มีคุณภาพ รองรับการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน ณ ห้อง Learning Center ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยประกอบด้วย 

1. คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
2. ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบ USB               
3. กล้อง Webcam พร้อมขาตั้งกล้อง     
4. จอ Monitor ขนาด 21.5 นิ้ว
5. ชุดไฟ LED Studio พร้อมฉาก Green Screen และขาตั้ง

ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จะนำไปใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการสนับสนุนกิจกรรมของคณะต่อไป

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : สาคร ชัยนิคม / ภราดร สอนพิละ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน