หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ จับมือ MBA มข. ลงนาม MOU การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา


  วันที่ประกาศ 2021-06-30 อ่าน 78 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ กับ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ เป็นผู้ร่วมลงนาม และ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากร ทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมอาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์

ตามที่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีนโยบายในเรื่อง  การจัดกระบวนการเรียรรู้ตามกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm curriculum) ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา(Education Transformation)  และเป็นโอกาสทางการศึกษา ที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้ตกลงร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควบคู่กันไปได้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการบริหารธุรกิจ ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

โดยภายใต้บันทึกตกลงความร่วมมือนี้ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ และคณะเภสัชศาสตร์ ได้ตกลงร่วมมือดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา คือ ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ให้สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควบคู่กันไปได้ โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาซึ่งประกอบด้วยบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดรายละเอียดการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญาในรูปแบบข้อตกลงความเข้าใจ (MOA) ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ …

.

 

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ภาพ : Chaichan Lada

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน