หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัช มข. จัดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบบออนไลน์


  วันที่ประกาศ 2021-07-16 อ่าน 329 ครั้ง

9 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แบบออนไลน์ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "ก้าวแรกสู่ชีวิตนักศึกษา และวิชาชีพเภสัชกรรม" จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล  ศักดิ์เลิศสกุล  ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาร  จันทะวงศ์   ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา ได้แนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ภาพรวมหลักสูตร การวางแผนการลงทะเบียน เรียนจบการศึกษาภายในกำหนดต้องทำอย่างไร บทบาทผู้ปกครองต่อการเรียนในวิชาชีพเภสัชกรรม การสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 

จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง การเตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ   และภก.สุภนัย ประเสริฐสุข นายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน