หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th Asian Pacific Oncology Pharmacy Congress (APOPC2020/2021 Virtual Symposium)


  วันที่ประกาศ 2021-10-21 อ่าน 644 ครั้ง

หนังสืออนุมัติจัดประชุม
หนังสือเชิญประชุม
ลงทะเบียน (Registration)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://apopc.asia/

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CPE ประมาณ 15.75 หน่วย (รหัสกิจกรรม: 1005-2-000-027-10-2564)

โดยความร่วมมือระหว่าง       
    -สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Oncology Pharmacy Association, APOPA)
    -คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน