หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร (Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist) รุ่นที่ 1


  วันที่ประกาศ 2021-10-21 อ่าน 1031 ครั้ง

ผู้ที่ลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  (Full) เท่านั้น จะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จากสภาเภสัชกรรม) และต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ นำเสนอผลงาน และกิจกรรม Sharing ตอนท้ายของหลักสูตร (ค่าลงทะเบียนคนละ 25,000 บาท)
กรณีผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียนเฉพาะในแต่ละโมดูล สามารถเลือกลงทะเบียนได้เช่นกัน (ราคาตามอัตราที่เลือก) แต่จะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จากสภาเภสัชกรรม)

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

หนังสืออนุมัติ  (NEW)

โครงการประชุม  (NEW)

กำหนดการประชุม  (NEW)

หนังสือเชิญประชุม  (NEW)

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CPE ประมาณ 73.00 หน่วย  (ปี 2564 จำนวน 40 หน่วย และปี 2565 จำนวน 33 หน่วย)
(หากเลือกลงทะเบียนโมดูลที่ 1-4 จะได้รับหน่วยกิตในปี 2564 จำนวน 40 หน่วย และหากเลือกลงทะเบียนโมดูลที่ 5-9 จะได้รับหน่วยกิตในปี 2565 จำนวน 33 หน่วย)

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน