หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์


  วันที่ประกาศ 2021-11-09 อ่าน 67 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความชื่นชมและยินดี กับ

ดร เกียรติภูมิ พลตรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา


ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน