หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายผู้สอนที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"


  วันที่ประกาศ 2021-11-12 อ่าน 70 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ 
ผศ.ดร.นภภัค ใจภักดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่วันที่  19 มิถุนายน 2563

.

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มข.

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน