หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] คณะเภสัชศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์


  วันที่ประกาศ 2021-12-20 อ่าน 229 ครั้ง

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรักษิกา  บุญพิทักษ์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 4  และนายขุนคลัง  บุดดาเพ็ง   นักศึกษาเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงค์ ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564  มูลนิธิอาจารย์เกษม  ปังศรีวงศ์ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยผ่านระบบ Zoom  โดยมี ศาสตราจารย์ศักดา  ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาผู้ได้รับทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน