หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น


  วันที่ประกาศ 2021-12-24 อ่าน 235 ครั้ง

21 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข รุ่นที่ 12 ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 31 คน และอาจารย์ผู้ดูแล จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักชนิดของต้นไม้และประเภทของสมุนไพรจากประสบการณ์โดยตรง และสามารถนำมาส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้  รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเรียนรู้สมุนไพร  ร่วมให้การต้อนรับ ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Pharmacy Forest)

.

 

  ข่าว/ภาพ : ภารกิจปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน