หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลทุนวิจัยระดับนานาชาติ Bernd Rode Award 2020/2021


  วันที่ประกาศ 2022-01-17 อ่าน 139 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์ ดร.กนกวรรณ จารุกำจร อาจารย์สังกัด สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โอกาสได้รับรางวัล Bernd Rode Award 2020/2021 เพียงคนเดียว ในหมวดนักวิจัยอาวุโส (Senior Researcher)


 
รางวัล Bernd Rode  เป็นรางวัลทุนวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่น และมีความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กรอบการทำงานของ  (ASEAN-European Academic University Network : ASEA-UNINET) โดยในปีนี้ มีนักวิจัยถูกเชิญเข้าสมัครคัดเลือกจากประเทศภาคีเครือข่าย และผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลมีเพียง 1 คน จากประเทศไทย คือ ศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ จารุกำจร 

https://asea-uninet.org/scholarships-grants/bra-laureates-2020-2021/

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน