หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] กิจกรรมนัดพบผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565


  วันที่ประกาศ 2022-06-01 อ่าน 2432 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมนัดพบผู้ปกครองปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักศึกษา นักศึกษาใหม่กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ และสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรมนัดพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565

และทำสัญญาการเป็นนักศึกษาใหม่ฯ ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางปฎิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ โควิด-19 (D-M-H-T-T) ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

หนังสือเชิญผู้ปกครอง  < click 

กำหนดการ  < click 

การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาใหม่ฯ 

1. รายชื่อและลำดับการทำสัญญานักศึกษาใหม่  News!!!

2. คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการทำสัญญา  
3. ตัวอย่างการกรอกสัญญา  
4. สัญญาการเป็นนักศึกษาฯ     กรุณาจัดเตรียมสัญญาและกรอกเอกสาร จำนวน 3 ชุด (ยกเว้นลงนาม)

QR code กลุ่ม Line นักศึกษาใหม่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ข่าวอื่นๆสำหรับนักศึกษาใหม่ ติดตามได้ที่   https://goo.gl/TBQKW9

  ข่าว/ภาพ : นรางคณา ฮอหรินทร์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน