หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์"


  วันที่ประกาศ 2022-06-17 อ่าน 49 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ 

ศ.ดร.ธเนศ พงศ์จรรยากุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
(รหัส 5373) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน