หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุภิญญา ตันตาปกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"


  วันที่ประกาศ 2022-06-22 อ่าน 160 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ 

ผศ.สุภิญญา ตันตาปกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ในสาขาเภัชกรรมคลินิก 
(รหัส 3303) ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564

.

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน