หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"


  วันที่ประกาศ 2022-06-22 อ่าน 145 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ 

รศ.ดร.จันทนา บุญยะรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
(รหัส 3302) ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564

.

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน