หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] เปิดรับสมัคร!! การฝึกอบรมระยะสั้น (ปี 2566) จำนวน 4 หลักสูตร


  วันที่ประกาศ 2022-06-24 อ่าน 2169 ครั้ง

สำหรับเภสัชกรที่สนใจ ดูรายละเอียด และลงทะเบียน แต่ละหลักสูตร (ปี 2566) แล้วได้ตาม Link ด้านล่างนี้

ชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมระยะสั้นผ่านระบบ QR-Code

หมายเหตุ: ในแต่ละหลักสูตร รับจำนวนจำกัด (มีรอบที่ 1 ถึง 6)

เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว จะมีอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียน ให้ท่านโปรดดำเนินการดังต่อไปนี้
1. พิมพ์แบบแสดงความจำนงการเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร และเสนอให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดลงนามอนุญาตให้เข้าร่วมอบรมฯ
2. เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้นำแบบแสดงความจำนงการเข้าอบรมฯ Upload เข้าสู่ระบบที่ลงทะเบียน (ใช้ไฟล์ PDF, JPG)
3. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และจะมีการตอบรับทางอีเมลเพื่อแจ้งชำระเงินในลำดับต่อไป
ท่านสามารถดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINK: https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/shortcoursecontrol

โปรดตรวจสอบรายชื่อ และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ คุณอาทิตย์ วงษ์พระจันทร์ โทร. 043202378 ต่อ 48311 และ 48321 (ในเวลาราชการ)

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน