หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] มหาวิทยาลัยขอนแก่นโด่งดังระดับชาติ นำร่อง metaverse experience สนับสนุนการเรียนรู้ในหลายสาขา


  วันที่ประกาศ 2022-07-21 อ่าน 171 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.30-16.00 น.  รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. ได้รับเกียรติ จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  “Metaverse  เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่” ในการประชุมวิชาการประจำปีของหอสมุดแห่งชาติ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักหอสมุด ได้เป็นผู้นำรายแรกๆของประเทศไทยในการนำ VR headset และการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience มาให้บริการในห้องสมุดทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการต่อยอดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนผ่าน metaverse experience ของคณาจารย์ ในหลายสาขาวิชา เช่น คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นต้น นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกๆ ของไทย ที่เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีลำ้สมัยนี้มาช่วยส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มีความสมจริงและตอบโจทย์ข้อจำกัดต่างๆ ที่มักพบในการศึกษารูปแบบเดิม ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนและสังคมโดยทั่วไปให้มีความรอบรู้ด้านดิจิทัล (digital literacy) เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชากรยุคดิจิทัล (digital citizen) ที่มีคุณภาพต่อไป

โดยในการบรรยายในครั้งนี้ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้นำเสนอการบรรยายในรูปแบบPodcast ภายใต้ชื่อรายการว่า” KKU Library…ที่นี่มีคำตอบ” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สนใจโดยทั่วไปอีกด้วย

สามารถรับชมการบรรยายครั้งนี้ได้ทาง Youtube ที่ youtube.com/user/KKULib  และทางแฟนเพจfacebook.com/KKULib

เนื้อหาข่าว : รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์    ภาพ : อัคริมา สุ่มมาตย์

 

  ข่าว/ภาพ : ข่าว : รศ.นพ.สุพัชญ์  สีนะวัฒน์    ภาพ : อัคริมา สุ่มมาตย์

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน