หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] เภสัช มข จัด “กิจกรรมน้อมจิตวันทา รำลึกคุณ บูชาครู” พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565


  วันที่ประกาศ 2022-07-22 อ่าน 198 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานเจิมหนังสือ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในกิจกรรมมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า นักศึกษาระดับบัณฑิตนักศึกษา และระดับปริญญาตรีแต่ละชั้นปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ลำรึกถึงพระคุณของอาจารย์และผู้มีพระคุณที่คอยอบรมสั่งสอนและมอบวิชาความรู้

กิจกรรมน้อมจิตวันทา รำลึกคุณ บูชาครู (ไหว้ครู) เป็นกิจกรรมเสริมสร้างด้านจริยธรรม สำหรับนักศึกษาและถือเป็นประเพณีไทยอันดีงามที่สืบเนื่องกันมายาวนานในสังคมไทย หากจะจัดกิจกรรมใดๆ จักต้องมีพิธีไหว้ครูก่อน เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงการตระหนักถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ ในส่วนของสถาบันการศึกษาจะมีการจัดพิธีไหว้ครูหรือวันไหว้ครูทุกสถาบันและทุกระดับการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีดังกล่างมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดให้นักศึกษามีวันไหว้ครูทุกปีของการเปิดภาคการศึกษา

และยังมีการได้มอบโล่ห์รางวัลแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่มีความตั้งมั่นในการศึกษาและเป็นแบบอย่างให้แก่นักศึกษาต่อไป   

นอกจากนั้น ยังมีการมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยบริษัท เอเปิ้ล เมดิคอล จำกัด มอบทุนการศึกษา จำนวน  33,200 บาท และทุนอนุสรณ์ พ่อ-แม่ โดย รศ.ดร.ธีระ ฤทธิรอด  จำนวน  10,000 บาท เพื่อให้คณะจัดสรรให้แก่นักศึกษาที่ขอรับทุนในปีการศึกษาต่อไป

.

.

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่นสิม / เตชิต ชื่นปทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน