หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ] ขอแสดงความยินดีกับ นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ


  วันที่ประกาศ 2022-09-22 อ่าน 300 ครั้ง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ขอแสดงความยินดี กับ

นายชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์
พนักงานมหาวิทยาลัย

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ

.

.

 

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ข่าวประชาสัมพันธ์ ]