หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] โครงการประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) “Fundamental workshop of oncology pharmacy practitioners” ครั้งที่ 1


  วันที่ประกาศ 2022-10-04 อ่าน 805 ครั้ง

จัดโดย
- สมาคมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย)
- กลุ่มเภสัชกรดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ประเทศไทย) หรือ Thai Medical Oncology Pharmacists (TMOP)
- คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารการประชุม

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CPE ประมาณ 18.00 หน่วย (รหัสกิจกรรม: 1005-2-000-002-01-2566)

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน