สำหรับนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาส่วนกลาง (หอพักที่ 1 -27) ประจำปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการดำเนินการทางทะเบียนราษฎรของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน