สำหรับนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนขึ้นสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผ่าน qr-code

สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน