สำหรับนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LINK: https://drive.google.com/file/d/0B5Q3KphPTDaEYS1lNExQczIzNFE/view?usp=sharing

การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับทุนการศึกษา (ทุนการศึกษาประเภท ก)

LINK: https://drive.google.com/file/d/0B5Q3KphPTDaEREhjYm1jMDB3N2c/view?usp=sharing

กิจกรรมน้องใหม่เดิอน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

LINK: https://drive.google.com/file/d/0B5Q3KphPTDaESXRvbjBQeTIwSmM/view?usp=sharing

ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบผู้ปกครองและปฐมนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

LINK: https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/307

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษา Admissions นักศึกษาโครงการพิเศษ ฯ และโครงการอื่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์

LINK: https://dorm.kku.ac.th/news/89#.WUiOLJLyiM8

การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษารับตรง) โดยจะเปิดระบบการจองห้องพัก ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2560 เวลา 24.00 น.

LINK: https://dorm.kku.ac.th

นักศึกษาใหม่รหัสขึ้นต้นด้วย 60 สามารถเข้าอัพโหลดรูปภาพนักศึกษา ทำบัตรนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 กรกฎาคม 2560

LINK: https://registrar.kku.ac.th/studentUpload

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน