สำหรับนักศึกษาใหม่ (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ( รหัส 65 )

ตารางเรียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1360/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ชั้นปี 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2565

การลงทะเบียนขึ้นสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผ่าน qr-code

สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

สิทธิการรักษาพยาบาลสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน