ระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูล

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

LINK: https://drive.google.com/file/d/0B6vaGF2iht5ccVN2VHJ0N1ZTOEU/view?usp=sharing

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

LINK: https://drive.google.com/file/d/0B6vaGF2iht5cdkdBOG5wTHNrd0U/view?usp=sharing

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน