ระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อมูล

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)