ข่าวทั่วไป (ปริญญาตรี)

ข้อมูล

บริษัท นีโอคอสเมด จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบ KEPT EXIT รอบเดือนกันยายน 2564

นักศึกษาที่มีความประสงค์ะขอยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ขอให้เขียนแบบแสดงความประสงค์ฯ และโดยให้อาจา่รย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง ดังเอกสารที่แนบมานี้ ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กรกฎาคม 2564 โดยส่งที่งานจัดการการศึกษา(พี่เมย์) หรือ E-mail : hnarang@kku.ac.th

เชิญเข้าร่วมโครงการจ้างงานนศ.เพื่อเป็นผู้ช่วยผลิตสื่อการสอนแบบดิจิทัล

โครงการสัมมนาวิชาการ "The Second University of Muhammadiyah Yogyakarta Undergraduate Conference 2021 (2nd UMYGrace)" สำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

โครงการ “Online Summer Spanish Immersion Camp 2021"

โครงการ Ewha Online International CO-Ed Summer College

โครงการ Kyoto Startup Summer School 2021 ประเทศญี่ปุ่น

MFA Internship Program ประจำปี 2564

ทุนรัฐบาล รัสเซีย ประจําปีการศึกษา 2564 -2565

รายละเอียดเรื่อง การยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อขอสำเร็จการศึกษา

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่

สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน (คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน)

โครงการ"จะคิด ทำ สอนอย่างไร" โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กิจกรรมประกวดคลิปวิดิโอและการอบรมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบออนไลน์

สิทธิการรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

AMERTA XIII (Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga Batch XIII)

ประชาสัมพันธ์ East Java Exploration (EJx) 2020

Summer Course แบบออนไลน์ หัวข้อ ASEA-UNINET International Community Outreach Program: Stunting Prevention Acceleration

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2020 KNU GLOBAL SUMMER SCHOOL ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2563

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน