ระดับหลักสูตร

ข้อมูล

ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

ประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปกศ.2563 หลังประชุม

คำสั่ง 19-2563 กก.ประกันคุณภาพ หลักสูตร

แนวทางการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน