หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] The 5th CDD & 3rd HTM Joint International Conference 2018


  วันที่ประกาศ 2017-08-31

Joint International Conference on Current Drug Development & Herbal and Traditional Medicine (CDD & HTM 2018) Songkhla THAILAND

Theme "Innovation for Health" May 23rd - 25th, 2018

Scope:

1. Pharmaceutical Technology & Drug Delivery System

2. Pharmaceutical Biotechnology

3. Pharmaceutical Chemistry

4. Natural Product and Traditional Medicines

Website: http://cddhtm2018.pharmacy.psu.ac.th
Fanpage: https://www.facebook.com/cddhtm2018

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน