หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ] บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา


  วันที่ประกาศ 2017-11-16

รายการวิทยุบริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญรับฟังข้อมูล ตอบคำถาม ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ควรระวัง  ที่เป็นประเด็น เป็นปัญหาจากผู้บริโภค 

ตอนที่ 1 เรื่อง น้ำมันทอดซ้ำ ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่มสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน