หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ] EP.35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ


  วันที่ประกาศ 2021-09-28 อ่าน 907 ครั้ง

บริการวิชาการ แก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
จัดทำโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตอนที่ 35 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับ

โดย  ผศ.ดร.ศรีสมพร ปรีเปรม  และ
นศภ. ชยานิต สกุลเหมือน

นักศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย 

.

 

.

  ข่าว/ภาพ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ]