หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] The 5th Current Drug Development 2018 (CDD 2018) and The 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018)


  วันที่ประกาศ 2018-03-20

Welcome to the joint international conferences of the 5th Current Drug Development 2018 (CDD 2018) and the 3rd Herbal and Traditional Medicine 2018 (HTM2018).

Website: http://cddhtm2018.pharmacy.psu.ac.th

Fanpage: https://www.facebook.com/cddhtm2018

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]
© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน