หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ] บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ ตอนที่ 4 ฉลากอาหาร โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด


  วันที่ประกาศ 2018-03-10

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ตอนที่ 4  ฉลากอาหาร 

โดย ผศ.รักษวร ใจสะอาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

จัดทำโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่มสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน