หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ] บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง


  วันที่ประกาศ 2018-04-02

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ตอนที่ 6  เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว

โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

จัดทำโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

 

.

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่มสิม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files (x86)\PHP\v5.4\ext\php_mssql.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: