หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ] บริการวิชาการแก่ประชาชนฯ ตอนที่ 6 เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง


  วันที่ประกาศ 2018-04-02 อ่าน 217 ครั้ง

บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

ตอนที่ 6  เรื่อง เครื่องสำอางค์หน้าขาว

โดย รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดำเนินรายการโดย

รศ.ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย

จัดทำโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

.

 

.

  ข่าว/ภาพ : ธนันชนัย อุ่มสิม

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ บริการวิชาการแก่ประชาชน เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน