หน้าแรก ข่าวและกำหนดการสำคัญ

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ] ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 11 เรื่อง “Beyond traditional boundaries of cancer care”


  วันที่ประกาศ 2018-04-27

ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
หนังสืออนุมัติ
โครงการประชุม
กำหนดการประชุม
แบบจองห้องพัก
ฟอร์มติดหลักฐานโอนเงิน
หนังสือเชิญประชุม
ขั้นตอนการลงทะเบียน

** หากท่านเข้าร่วมครบทุกกิจกรรมในงานประชุม จะได้รับ CCPE ประมาณ 10.75 หน่วย
** สำหรับหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลด และพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ชื่อเภสัชกร และพิมพ์หนังสือเชิญประชุม เสนอตามระบบของหน่วยงานต่อไป

** รับผลงานนำเสนอ (Poster) ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นี้ **

  ข่าว/ภาพ : เตชิต ชื่นประทุมทอง

ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่

[ ประชุมวิชาการ / อบรมระยะสั้น ]

ข่าวล่าสุด

© สงวนลิขสิทธิ์โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขึ้นบน